13 juli 2021
Lees online versie
 
 
Nieuwsbrief | Nr. 8
Academische Verpleegkunde
Agenda
Contact
Publicaties
Weetjes
 
 
 
Terugkoppeling vanuit Raad van Bestuur m.b.t. Strategisch Fonds in het kader van bezuinigingen
De LUMC bezuinigingsopgave treft ook ons programma Academische Verpleegkunde. Na een open en constructief gesprek met de beoordelingscommissie heeft de Raad van Bestuur besloten dat het programma Academische Verpleegkunde door kan gaan met een begroting die naar beneden is bijgesteld.
Het is goed nieuws dat we de beweging die in gang is gezet, kunnen continueren! Echter vanwege de aangepaste begroting worden vanaf heden geen nieuwe beurzen voor verpleegkundig onderzoek meer gehonoreerd. Ook worden kostenposten zoals de verkenning van een masteropleiding stopgezet.
Het is fijn dat we de activiteiten die al eerder ingezet zijn en de plannen die gemaakt zijn verder kunnen uitzetten. Zo gaan wij onder andere door met de ontwikkeling  van Winterschools om zo te werken aan de academisering van verpleegkundigen. Daarnaast hopen we dat veel afdelingen zich gecommitteerd weten aan het programma Academische Verpleegkunde door hun medewerkers actief te laten participeren in de activiteiten die georganiseerd worden. 
 
 
 
Uitkomsten 1e Academische Verpleegkunde Symposium
Op 24 juni is het 1e Academische Verpleegkunde symposium geweest met als titel
‘De praktijk gaat op onderzoek’. Bijna 100 verpleegkundigen in het LUMC hebben zich aangemeld om dit symposium bij te wonen en hebben dit gewaardeerd met een 8 (gemiddeld).
Het symposium begon met een voordracht van Jessica Kiefte, hoogleraar Population Health in het LUMC. Zij is van huis uit diëtist en haar onderzoek richt zich op de rol van voeding en levensstijl, en het risico van chronisch ziekten gedurende verschillende levensfasen. In haar voordracht nam ze de deelnemers mee in de ontwikkelingen in haar carrière en benadrukte zij dat je geen hoogvlieger hoeft te zijn om onderzoek uit te gaan voeren. Dat het belangrijk is een kritisch houding te hebben en onderzoek doen geen doel op zich is.
 
In een woordwolk hebben de deelnemers aangegeven waarom zij onderzoek zouden doen:
 
   
 
 
Na deze voordracht hebben 10 verpleegkundigen in een korte pitch verteld over het onderzoek waarvoor zij subsidie hebben ontvangen en/of waar zij de afgelopen tijd aan gewerkt hebben. Verschillende onderwerpen passeerden de revue. Heel inspirerend om te zien waarmee onze LUMC collega’s bezig zijn om de patiëntenzorg te verbeteren. Daar kunnen we met recht trots op zijn!
Een aantal tips die de verpleegkundigen meegaven zijn:
 • Durf hulp te vragen
 • Denk niet ‘ja maar’
 • Het hoeft niet gelijk perfect te zijn
 • Doe het gewoon!
 • Durf uit je comfortzone te stappen
Afsluitend gaf Monique van Dijk, hoogleraar verplegingswetenschappen Erasmus MC, haar bespiegelingen over persoonlijk leiderschap. Zij gaf aan dat de verpleegkundige beroepsgroep groot is (zie afbeelding hieronder) en dat ondanks dat er gezegd wordt dat je een rebel moet zijn, de verpleegkundigen dat tot op heden nog niet zijn.
Daarnaast gaf zij haar favoriete stokpaardjes door die voor iedereen heel herkenbaar zijn namelijk:
 • Geef niet op als er na één keer niet wordt gereageerd
 • Choose your battles
 • Humor is belangrijk en neem jezelf niet te serieus
 • Zeg niet: ik ben maar een …
 • Salaris of promoties: zelf aankaarten
 • Zeg of mail niet sorry als het NIET terecht is
 • Neem geen managementtaal over tenzij je dat echt wilt
 • En…. #doeslief
 
   
 
 
Toekenning interne subsidie
In februari 2021 heeft het programma Academische Verpleegkunde een oproep voor het indienen van projectvoorstellen voor verpleegkundig onderzoek gedaan. In totaal hebben vijf verpleegkundigen een projectvoorstel ingediend, waarvan er twee subsidie krijgen:

Albert Simonse, verpleegkundig expert verpleegafdeling Chirurgie.
Onderwerp: Verpleegkundige gedrag bij decubituspreventie.

Jeanne-Marie Nollen, verpleegkundig expert verpleegafdeling Neurochirurgie/Neurologie.Onderwerp: Patiënten participatie binnen de neurochirurgie: het vereenvoudigen van de soortelijk gewicht bepaling na een hypofyse operatie.

In totaal werken nu zes verpleegkundigen aan een onderzoeksproject met subsidie vanuit Academische Verpleegkunde.
 
 
 
Winterschool Academische Verpleegkunde 
Op 10 & 11 februari, 10 & 11 maart en op 1 april 2022 vindt de 1e Winterschool Academische Verpleegkunde plaats. Onderwerpen van deze Winterschool zijn: netwerk van zorg, positieve gezondheid, zorglandschap en academische & wetenschappelijke vaardigheden. 

Wil je op de hoogte blijven van het programma en waar en wanneer je kunt aanmelden? Klik dan hier en laat je gegevens achter.  
 
 
 
Academische Verpleegkunde cafés
Na de zomer staan er weer verschillende cafés gepland: op 15 september, 14 oktober, 17 november en 16 december. Alle cafés beginnen om 15.30 uur 

• Woensdag 15 september 2021| Je kunt je hier aanmelden. 
Pitch: ‘Het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) in het HagaZiekenhuis.’
Voordracht: ‘Ingrediënten voor een goed EBP-concept op je afdeling.’ 
___________________________________________

• Donderdag 14 oktober 2021 | Je kunt je hier aanmelden.
Pitch: ‘Gezonde voedingspilot op de afdeling hartziekten.’ 
Voordracht: ‘Leven na(ast) PubMed.’ 
___________________________________________

• Woensdag 17 november 2021 | Je kunt je hier aanmelden
Pitch: ‘De zorgrelatie tussen verpleegkundige en patiënt op een basisverpleegafdeling.’ 
Voordracht: ‘Interpretatie van onderzoeksuitkomsten.’ 
___________________________________________

• Donderdag 16 december 2021 | Je kunt je hier aanmelden
Pitch: ‘Food IC Good – voeding op Intensive Care'.
Voordracht: ‘Appeltaart bakken’ van EBP-ingrediënten'.

Nieuwsgierig naar de cafés die reeds hebben plaatsgevonden? Klik dan hier en lees de verslagen van de cafés van het afgelopen jaar.

Kijk hier voor meer informatie over de cafés
 
 
 
Journal clubs  
Dè plek waar je met collega's meer kunt leren over het lezen en beoordelen van artikelen en tegelijkertijd je kennis over de literatuur over jouw vakgebied kunt bijhouden. 

Na de zomer zijn de volgende journal clubs gepland: 

• Dinsdag 14 september 2021 | Je kunt je hier aanmelden.
____________________________________

• Dinsdag 26 oktober 2021 | Je kunt je hier aanmelden.
____________________________________

• Dinsdag 7 december 2021 | Je kunt je hier aanmelden.

Alle journal clubs beginnen om 16.00 uur. 
Kijk hier voor meer informatie over de clubs
 
 
 
LUMC Live
Tijdens de LUMC Live uitzending van 1 juni zaten Hilda Mekelenkamp (senior kinderverpleegkundige en programmamanager Academische Verpleegkunde), Ellen de Nijs (verpleegkundig specialist expertisecentrum palliatieve zorg) en Jenny van der Steen (associate professor) aan tafel. Zij vertelden over het onderwerp proactieve zorgplanning (advance care planning), hoe dit handen en voeten te geven in de praktijk en de rol die verpleegkundigen spelen bij het bespreken van dit lastige onderwerp.
 
 
 
Oproep redactiewerk werkgroep glossy
Vanuit het programma Academische Verpleegkunde en in samenwerking met de VAR willen wij een wetenschappelijk magazine naar goed voorbeeld van andere ziekenhuizen maken. Het doel van deze glossy is het informeren van verpleegkundigen over (uitgevoerd) verpleegkundig onderzoek in het LUMC. Hiervoor zijn wij op zoek naar collega’s die actief met ons mee willen denken, helpen deze glossy te vullen en teksten kunnen redigeren.
Mocht je geïnteresseerd zijn en meer informatie willen, laat dit ons weten via een e-mail naar academischeverpleegkunde@lumc.nl
 
 
 
Oproep aanleveren publicaties 
Heb je een publicatie geschreven of ben je als verpleegkundige betrokken bij een onderzoek in een Nederlands of internationaal tijdschrift en vind je het leuk dit te delen? Mail ons in dat geval (academischeverpleegkunde@lumc.nl)  de titel van het artikel, de namen van de auteurs en in welk tijdschrift het is verschenen.
Wij zullen dit in onze nieuwsbrief en in dit overzicht op onze themapagina opnemen.
 
 
 
Even voorstellen 
De organisatoren van Academische Verpleegkunde: 
Claudia Verschoor (links) en Annette van den Bosch (rechts). 

Claudia en Annette werken respectievelijk als coördinator nascholingen en organisator basisopleidingen bij LUMC Educatie Zorgsector. Ze zijn samen verantwoordelijk voor de PR voor deze afdeling en ook als organisatoren betrokken bij het programma Academische Verpleegkunde. Beiden werken een halve dag per week voor Academische Verpleegkunde en zijn onder andere daardoor het beste bereikbaar via e-mail. 

Claudia werkt al vele jaren in het LUMC onder meer op de afdelingen DIAZ, Directoraat Financiën en HRM en sinds 12 jaar bij Educatie Zorgsector. 
Annette is sinds 2017 werkzaam in het LUMC. 
 
 
 
   
 
Verdieping
 
   
 
• Denk jij met je afdeling na over hoe je EBP-principes verder kunt implementeren op je afdeling of over het opstarten van een Journal Club. Heb je behoefte om hierover eens van gedachten met ons te wisselen of heb je anderszins vragen hoe je verpleegkundig onderzoek meer handen en voeten kunt geven.? Mail dan voor een afspraak naar academischeverpleegkunde@lumc.nl.
Dit onderwerp zal centraal staan tijdens de ambassadeursbijeenkomst op 6 oktober 2021. 

 
 
 
   
 
Weetjes
 
   

• Voor het afnemen van vragenlijsten, enquêtes en surveys of het maken van invulformulieren zijn in het LUMC verschillende applicaties beschikbaar. Iedere applicatie is geschikt voor een specifiek doel. Klik hier voor meer informatie. 
 
 
 
   
 
Publicaties LUMC collega's
 
   

• Voorend, C., Joosten, H., Berkhout-Byrne, N. C., Diepenbroek, A., Franssen, C., Bos, W., Van Buren, M., Mooijaart, S. P., & POLDER investigators (2021). Design of a consensus-based geriatric assessment tailored for older chronic kidney disease patients: results of a pragmatic approach. European geriatric medicine, Advance online publication. Klik hier 
 
   

• Jansen, S. J., Lopriore, E., Berkhout, R., van der Hoeven, A., Saccoccia, B., de Boer, J. M., Veldkamp, K. E., van der Beek, M. T., & Bekker, V. (2021). The Effect of Single-Room Care Versus Open-Bay Care on the Incidence of Bacterial Nosocomial Infections in Pre-Term Neonates: A Retrospective Cohort Study. Infectious diseases and therapy10(1), 373–386. Klik hier 
 
   

• Dam, R. Nierdonatie bij Leven. Nurse Academy 2021(2):44-51
 
   

• Nollen JM, Brunsveld-Reinders AH, Urinekatheter verwijderen na neurochirurgie. TVZ – Verpleegkunde in praktijk en wetenschap Juni 121 131(3):40-43  Klik hier
 
   

• van der Stap, L., de Nijs, E., Oomes, M., Juffermans, C., Ravensbergen, W. M., Luelmo, S., Horeweg, N., & van der Linden, Y. M. (2021). The self-perceived palliative care barriers and educational needs of clinicians working in hospital primary care teams and referral patterns: lessons learned from a single-center survey and cohort study. Annals of palliative medicine10(3), 2620–2637. Klik hier 
 
   

• Ducarmon, Q. R., Terveer, E. M., Nooij, S., Bloem, M. N., Vendrik, K., Caljouw, M., Sanders, I., van Dorp, S. M., Wong, M. C., Zwittink, R. D., & Kuijper, E. J. (2021). Microbiota-associated risk factors for asymptomatic gut colonisation with multi-drug-resistant organisms in a Dutch nursing home. Genome medicine13(1), 54. Klik hie
 
   

• Grund, S., Caljouw, M., Haaksma, M. L., Gordon, A. L., van Balen, R., Bauer, J. M., Schols, J., & Achterberg, W. P. (2021). Pan-European Study on Functional and Medical Recovery and Geriatric Rehabilitation Services of Post-COVID-19 Patients: Protocol of the EU-COGER Study. The journal of nutrition, health & aging25(5), 668–674. Klik hier 
 
   

• den Bakker, C. R., Hendriks, R. A., Houtlosser, M., Dekker, F. W., & Norbart, A. F. (2021). Twelve tips for fostering the next generation of medical teachers. Medical teacher, 1–5. Advance online publication. Klik hier
 
   

• den Boer, M. C., Houtlosser, M., Witlox, R., van der Stap, R., de Vries, M. C., Lopriore, E., & Te Pas, A. B. (2021). Reviewing recordings of neonatal resuscitation with parents. Archives of disease in childhood. Fetal and neonatal edition106(4), 346–351. Klik hier  
 
 
 
Fijne zomer  
We wensen jullie allemaal een fijne zomer, of je vakantie hebt of niet, of je lekker thuis blijft of ver weg gaat, geniet van je zomer! 
We zien je na de zomer graag terug bij één van onze activiteiten!
 
 
 
   
 
Agenda
 
   

dinsdag 14 september 2021 
Journal Club: klik hier voor meer info. 
 
   

woensdag 15 september 2021 
Academische Verpleegkunde Café: klik hier voor meer info. 
 
   

donderdag 14 oktober 2021 
Academische Verpleegkunde Café: klik hier voor meer info. 
 
   

dinsdag 26 oktober 2021 
Journal Club: klik hier voor meer info. 
 
   

woensdag 17 november 2021 
Academische Verpleegkunde Café: klik hier voor meer info. 
 
   

dinsdag 7 december 2021 
Journal Club: klik hier voor meer info. 
 
   

donderdag 16 december 2021 
Academische Verpleegkunde Café inclusief borrel: klik hier voor meer info. 
 
   

10 & 11 februari, 10 & 11 maart & 1 april 2022
Winterschool Academische Verpleegkunde | Je kunt je hier aanmelden 
 
 
 
   
 
Contact?
 
   

• Voor al je vragen, opmerkingen en ideeën kun je ons bereiken via het volgende e-mailadres: academischeverpleegkunde@lumc.nl 
 
   

• Volg ons op albinusnet/themapagina academische verpleegkunde  
 
 
 
 
 
 
 
© LUMC | Disclaimer | Privacy statement