Thema-update Duurzame mobiliteit

juli 2021

Online lezen
  |  Afmelden
 

Thema-update Duurzame mobiliteit
Uitkomst consultatie
Per 2 augustus treedt de Clean Vehicles Directive in
werking. In Nederland is deze Europese richtlijn omgezet in de regeling bevordering schone wegvoertuigen. In april vroegen we uw mening over de regeling bevordering schone wegvoertuigen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voorbereidt. Tot 12 mei heeft u hier uw mening over kunnen geven. 27 aanbestedende diensten, marktpartijen, milieuorganisaties en particulieren hebben laten weten waar zij knelpunten zien in de uitvoering. Naast steun, zijn er ook kanttekening geplaatst bij de op termijn voorgenomen ophoging van de doelen van de regeling in lijn met het Klimaatakkoord; zoals de behoefte aan financiering, verdere ontwikkeling van de laadinfrastructuur en de beschikbaarheid van bepaalde type schone voertuigen. Alle opmerkingen worden meegenomen en afgewogen voor in de uiteindelijk definitieve regeling.  

Een overzicht van de ontvangen reacties, met een toelichting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op hoofdlijnen is terug te vinden op https://www.internetconsultatie.nl/cvd. De ministeriële regeling ligt momenteel voor in de Tweede Kamer, dit betekent dat de regeling nog niet definitief is en dat er ook nog wijzigingen kunnen volgen.
Lees meer
Monitoringsverplichting per 2 augustus
In de Regeling bevordering schone wegvoertuigen staat
dat de aanbestedende diensten bij de aankoop van
nieuwe wegvoertuigen een bepaald (minimum)percentage
schoon moeten inkopen. De monitoring van deze minimumpercentages gaat in Nederland lopen via aanbestedingsformulieren. Ieder jaar zal worden gerapporteerd hoe het staat met het halen van de minimumnormen. Wanneer een aanbestedende dienst een aankondiging van een opdracht heeft gepubliceerd die valt onder de regeling wordt er door PIANOo contact gelegd om op deze manier de aanbestedende diensten te ondersteunen in dit proces en hen van verdere informatie te voorzien over de regeling mocht dat nodig zijn. Aanbestedende diensten wordt onder andere gevraagd in de aanbestedingsformulieren aan te geven hoeveel voertuigen schoon zijn aanbesteed. Bij voorkeur wordt dit ingevuld in veld ‘VI.3 nadere inlichtingen’.
 
Bijeenkomst Buyer Group Doelgroepenvervoer
Op 26 april jl. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van
de Buyer Group Doelgroepenvervoer. Bij de leden van deze Buyer Group bestond de behoefte om van de markt te horen wat de ontwikkelingen zijn rondom de verduurzaming van het doelgroepenvervoer, met name ten aanzien van de beschikbaarheid en de Total Cost of Ownership (TCO) van geschikte zero emissie voertuigen. Wilt u hier meer over weten? Een verslag van de bijeenkomst is op te vragen via info@pianoo.nl.
Meer informatie
Meer informatie over de regeling bevordering schone wegvoertuigen
Binnenkort verschijnt meer specifieke informatie om u verder te ondersteunen bij het juist uitvoeren van de regeling. Er komt een handreiking beschikbaar waarin u wordt geïnformeerd:
  • hoe de regeling te interpreteren en
  • hoe u de data in TenderNed moet invullen.
Lees meer
Goed om te weten
  • Alle verschenen informatie over de Clean Vehicles Directive en de regeling bevordering schone wegvoertuigen vindt u hier.
  • Stel uw vraag over de Clean Vehicles Directive via info@pianoo.nl
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties