Nieuwsbrief met o.a. nieuw (actie)programma Grip op onbegrip en verbeteren van psychische gezondheid van statushouders. Lees online
  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, juli 2021
Geestelijke gezondheid

 
Actieprogramma Grip op Onbegrip
Het vervolg op het Actieprogramma Verward Gedrag
Waar de afgelopen jaren kleinschalige en lokale projecten zijn gerealiseerd, ligt de focus van het vervolgprogramma op regionaal kennis en praktijk aan elkaar te verbinden en het verder brengen van goede praktijken.
Lees meer over het vervolgprogramma
Twitter Facebook LinkedIn
'Kleinschalig gesprek met elkaar is belangrijk'
Kijk de laatste talkshow terug
De talkshowreeks Beweging in Kwetsbaarheid werd afgesloten met een indrukwekkende laatste aflevering. Kijk de gesprekken terug met o.a. Floortje Scheepers, Prinses Laurentien, Artie van Tuijn en Gerdien Rabbers.
beweginginkwetsbaarheid.nl
Twitter Facebook LinkedIn
Hoe verbeter je de psychische gezondheid van statushouders?
3 praktijkprojecten uitgelicht
Praktijkprojecten ontwikkelden nieuwe manieren om statushouders en zorgprofessionals te ondersteunen. Cultuursensitief werken is daarbij nodig, maar hoe pak je dat aan?
 Bekijk de publicatie
Twitter Facebook LinkedIn
   
Beweging in kwetsbaarheid
2 nieuwe podcasts
Een zomer vol luisterplezier - de laatste aflevering komt binnenkort online
En hoe leer je samen te werken aan een domeinoverstijgende, integrale aanpak? In deze podcast van Beweging in kwetsbaarheid gaan Nynke Boonstra en Marcel van Eck in gesprek over professionaliteit en onderwijs.
Beluister de podcast
Is het stelsel een belemmering, of is er wel degelijk genoeg speelruimte? Hoe kunnen we mensen op maat ondersteunen zonder klem te komen zitten in de vereisten van de systemen? Luister naar Hans-Martin Don en Aukje Hilderink.
Beluister de podcast
Napraten met talkshowgasten
3-dubbel-interviews - de laatste plaatsen we binnenkort
Marieke Geers, Marit Lüschen en Erik Patist vertellen o.a. over wat omgaan met mensen met een kwetsbaarheid in de praktijk betekent voor professionals.
Lees het interview
Guus van Bork, Marijn van Ballegooijen en Willemijn Kemp bespreken hoe een integrale aanpak slim kan worden georganiseerd.
Lees het interview
Actueel
App met keuzehulpen voor toepassing ggz-zorgstandaarden
Lees meer over de app
Twitter Facebook LinkedIn
GGD GHOR hernieuwt handreiking voor professionals
Leer meer
Twitter Facebook LinkedIn
Parel voor koplopers
Wat zijn de voorwaarden voor een inclusieve samenleving waarin iedereen van betekenis is? Een enthousiast team van ervaringsdeskundige jongeren boog zich over deze vraag en ging het gesprek aan. Een stem die werd gehoord en bekroond met een Parel.
Lees meer over dit parelproject
Twitter Facebook LinkedIn
Kennisagenda preventie: mentale gezondheid op de agenda
In de geactualiseerde Kennisagenda ‘Samen Gezond Leven’, gemaakt door het kennisplatform Preventie, wordt aandacht gevraagd voor mentale gezondheid. Concrete handvatten en inzichten worden geboden die helpen bij co-creatie met de doelgroep en monitoring en evaluatie van een integrale aanpak.
Lees meer over de kennisagenda 2021
Twitter Facebook LinkedIn
Projectresultaten
Meer inzicht in leernetwerken rond langdurige zorg en onbegrepen gedrag
Complexe vraagstukken rondom onbegrepen gedrag en integrale ouderenzorg vragen om samenwerking. Een leernetwerk kan helpen hier vorm aan te geven. ZonMw financierde het opzetten van leernetwerken en Platform31 en Onderzoeksinstituut IVO evalueerden ze.
Lees meer over de uitkomsten
Twitter Facebook LinkedIn
Jongeren hebben behoefte aan contact en nabijheid bij suïcidaal gedrag
Dat blijkt uit onderzoek waarin is gekeken naar wat werkt voor jongeren en hulpverleners bij suïcidaal gedrag in een leefgroep in JeugdzorgPlus-instellingen. Ook bleek dat hulpverleners gebaat zijn bij ondersteuning, bijscholing en supervisie om het moeilijke werk vol te houden.
Lees meer over dit project
Twitter Facebook LinkedIn
  
Concrete handvatten om welzijn en participatie te verhogen voor kwetsbare mensen
Herken je de vele goedbedoelde initiatieven om kwetsbare inwoners weer mee te laten doen, maar is door al die bomen het bos moeilijk te zien? Dit artikel kan je meer mogelijkheden geven om inwoners, die langdurig in de bijstand zitten, te begeleiden om meer te participeren. Wellicht kantelt het ook je beeld over deze inwoners.
Lees meer over de aanpak
Twitter Facebook LinkedIn
7 stappen methodiek voor gepersonaliseerd klinisch signaleringsplan
Een gepersonaliseerd klinisch signaleringsplan helpt verpleegkundigen op een acute
psychiatrische opnameafdeling om crisissignalen te herkennen en een op de patiënt afgestemde
interventie in te zetten. Hoe kom je tot zo’n gepersonaliseerd signaleringsplan?
Bekijk de vlog
Twitter Facebook LinkedIn
Discussieer mee!
Op onze LinkedIn-pagina plaatsen we het laatste nieuws over geestelijke gezondheid. Blijf op de hoogte en discussieer mee met professionals.
Naar de LinkedIn-pagina
 
Evenementen
Informatiebijeenkomsten subsidieoproepen Grip op Onbegrip
2&16
SEP
 
Deze bijeenkomsten vinden online plaats
Masterclass Jongerenparticipatie in Onderzoek
17
SEP
 
09.30 - 14.00, Digitaal
Masterclass Jongerenparticipatie in Onderzoek
08
OKT
 
09.30 - 14.00, Digitaal
Subsidie
Subsidieronde praktijkprojecten
Vanuit het onderzoeksprogramma ggz is de subsidieronde geopend voor praktijkgericht onderzoek in de ggz. Subsidieaanvragen kunnen zich richten op het thema wachttijden in de ggz of het thema maatschappelijk en/of persoonlijk herstel met of na psychische problemen. Let op! Er kan alleen een subsidieaanvraag worden ingediend als vóór 2 augustus 2021 een vooraanmelding is gedaan.

Deadline 14 september 2021 14:00 uur
Bekijk de subsidieoproep
Twitter Facebook LinkedIn
Subsidieronde Dementie Fellowships open voor indiening
 Van 1 juli tot 9 september 2021 kunnen recentelijk gepromoveerd onderzoekers een aanvraag indienen op het gebied van dementie. Heeft u een innovatief of grensverleggend idee?
Bekijk de subsidieoproep
Deadline: 31 augustus 2021, 14.00 uur
Leernetwerk Participatief Jeugdonderzoek
Deadline: 31 augustus 2021
Innovatieve projecten voor de kinder- en jeugdpsychiatrie (externe oproep)
Deadline: 7 september 2021, 14.00 uur
DoelmatigheidsOnderzoek – Open ronde 2023, Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van interventies
4e open subsidieoproep Programma Voor Elkaar! opengesteld
Organisaties die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking, psychische problemen of naasten kunnen tot uiterlijk 2 september om 14:00 uur een aanvraag indienen. Het moet gaan om organisaties voor én door mensen met een ziekte of beperking.
Bekijk de subsidieoproep
Deadline: 9 december 2021, 14.00 uur
Kennisvouchers Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd
Deadline: 22 maart 2022, 14.00 uur
Flexibele schil Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid
Vooraankondiging subsidieoproep preventie: complexiteit omarmen en veerkracht verstreken op het gebied van fysieke en mentale gezondheid
Bekijk het overzicht van alle subsidieoproepen op onze website.
Contact
Telefoon: 070 349 54 70
Email: ggz@zonmw.nl
Website: www.zonmw.nl/ggz
Volg ons op LinkedIn
Alle informatie uit de nieuwsbrief staat ook op onze website.

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube