Hogeschool Rotterdam
Nieuwsflits Lectorenplatform Zelfmanagement | juli 2021 |  afmelden
 |  online versie
 
Nieuwsflits
Nieuwsflits
Lectorenplatform Zelfmanagement
juli 2021
 
Hogeschool Rotterdam
Het landelijk lectorenplatform Zelfmanagement versterkt met gezamenlijk praktijkgericht onderzoek het zelfmanagement en de eigen regie van (kwetsbare) burgers en draagt bij aan het beter toerusten van zowel huidige als toekomstige (zorg)professionals.
Introductie
Aan het landelijke lectorenplatform Zelfmanagement zijn tien lectoraten van zeven verschillende Hogescholen verbonden. Zij hebben met elkaar een infrastructuur voor onderzoek en kennisdisseminatie neergezet waarin kennis en expertise rondom zelfmanagement samenkomt. We ontwikkelen concrete projecten met elkaar en voeren deze ook uit. De hierdoor gegenereerde kennis dissemineren we naar onderwijs en werkveld.

Vier keer per jaar verspreiden we een nieuwsflits, waarvoor we ook van harte andere partijen uitnodigen om input te leveren die daarmee aan een breed netwerk gepresenteerd kan worden.  Benieuwd naar de deelnemende lectoraten? Bekijk onze website.

Het landelijke lectorenplatform Zelfmanagement staat open voor deelname van andere lectoraten en voor samenwerking met bedrijven, publieke instellingen en kennisinstellingen. Indien u hier over meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen via platformzelfmanagement@hr.nl.
Landelijk symposium

 

16
sep
Webinar 'Burgerparticipatie'
Op donderdag 16 september a.s. organiseert het landelijke lectorenplatform Zelfmanagement een webinar met als thema ‘Burgerparticipatie’. Tijdens dit webinar wordt het thema op een interactieve manier vanuit verschillende invalshoeken (beleid, onderwijs, onderzoek, praktijk) belicht.

Datum: donderdag 16 september
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Online via Teams
U kunt zich hier als belangstellende aanmelden
Nieuws vanuit het platform
Zelfmanagement vanuit burgerperspectief 

In opdracht van het lectorenplatform Zelfmanagement is studentassistente Fadia El Boussettati van Hogeschool Windesheim afgelopen april gestart met een inventarisatie naar wat ‘zelfmanagement’ betekent voor burgers.

Ze heeft hiervoor al verschillende onderzoeken en bronnen weten te raadplegen en maakt hier een overzicht van. Daarnaast heeft er een bijeenkomst met zelforganisaties plaatsgevonden waarin zij aangaven op welke wijze zij, vaak 100% op vrijwillige basis, hun medeburgers ondersteunen en helpen in het leven.

De vervolgstap is dat er een aantal persona’s worden gerealiseerd die de diversiteit aan ideeën over zelfmanagement in beeld brengt. Tevens worden de lectoren die in het platform deelnemen in het najaar bevraagd op good practices en eigen onderzoeksresultaten.

De resultaten worden later dit jaar bekend gemaakt en dragen bij aan het concreet vormgeven van burgerparticipatie binnen het platform.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dr. Kitty Jurrius, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg, Hogeschool Windesheim
Richtlijn Zelfmanagement KNGF en VvOCM*

Dr. AnneLoes van Staa, lector Transities in Zorg, Hogeschool Rotterdam, en dr. Ton Satink, Hoofddocent en Onderzoeker, Hogeschool Arnhem Nijmegen, beiden verbonden aan het platform, hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de richtlijn Zelfmanagement voor de Fysiotherapie en oefentherapeuten Cesar en Mensendieck).

Uniek aan deze richtlijn is dat het een generiek onderwerp, zelfmanagement, betreft en daarmee afwijkt van de gebruikelijke 'doelgroep of diagnose gebonden' richtlijnen. Deze richtlijn ontwikkeling is onderdeel van het FAST project en wordt gefinancierd door ZonMw.  
(*Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ton Satink PhD, Hoofddocent & Onderzoeker, Hogeschool Arnhem Nijmegen
Klimaatcrises vergt aandacht voor onze mentale gezondheid

In deze lezing verbindt Jaap van der Stel, lector Psychische Gezondheidszorg, Hogeschool Leiden, de klimaatcrisis met het ontstaan van psychische problemen. Hij richt zich in het bijzonder op de vraag wat die crisis betekent voor jonge mensen (zij worden immers de komende decennia geconfronteerd met de gevolgen hiervan). Tevens tracht Van der Stel ook een antwoord te geven op de vraag hoe we ons mentaal op deze crisis kunnen voorbereiden. Hoe behouden we onze veerkracht? Dat is voor iedereen een belangrijk thema, en zeker ook voor wetenschappers die de feiten onder ogen (moeten) zien.

De lezing maakt deel uit van een reeks die wordt georganiseerd door Scientists4Future Netherlands en is hier te bekijken

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dr. Jaap van der Stel, lector Psychische Gezondheidszorg, Hogeschool Leiden
Logt u even in?
In het kader van de RAAK-call Extramuralisering, is een gezamenlijke aanvraag gehonoreerd die is gericht op het voorkomen van opname in residentiële zorg. Focus van het project Logt u even in? Over het samen ontwikkelen van digitale communicatieplatforms in ondersteuning en zorg vanuit cliëntenperspectief van mensen die langer thuis willen wonen, zijn digitale communicatieplatforms. Deze worden steeds vaker ingezet om de communicatie tussen professionals en tussen professionals en burgers beter te stroomlijnen. In theorie draagt een dergelijke afstemming bij tot het goed kunnen organiseren van zorg in de thuissituatie, waardoor opname in residentiële zorg kan worden voorkomen. Echter, het ontwerpen en implementeren in de dagelijkse zorgpraktijk met en door burgers en zorgprofessionals is nog geen gemakkelijke opgave. In dit onderzoek delen we de best practices uit het landelijke lectorenplatform Zelfmanagement en doen we onderzoek naar een lokale implementatiepraktijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dr. Kitty Jurrius, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg, Hogeschool Windesheim.
LARS
Lage Rugpijn Support Tool
Het ZonMw project “Stratified care with LARS (Lage Rugpijn Support tool) for patients with chronic non-specific low back pain and physiotherapists in primary care. A participative development and feasibility study.”, onderdeel van het ZonMw programma Paramedisch, is gehonoreerd. Hierin werken Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht nauw met elkaar samen: een samenwerking die is voortgekomen uit het landelijke lectorenplatform Zelfmanagement.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dr. AnneLoes van Staa, lector Transities in Zorg, Hogeschool Rotterdam
Publicatie en links
Gids voor (aankomende) professionals in zorg, welzijn en sociaal werk
We hebben onszelf iets beter leren kennen
Goed werkgeverschap: iedereen aan boord

De volgende nieuwsflits verschijnt in oktober. We wensen u een hele fijne en onbezorgde zomervakantie toe! 

Mocht u nieuws en/of een oproep willen plaatsen in deze nieuwsflits dan kunt u contact opnemen met de coördinator van het platform, drs. Angelica Venekamp.


                 

                                             

                                  

Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Zorginnovatie
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam
010 - 794 53 42
KenniscentrumZorginnovatie@hr.nl
Volg ons:
 
 
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: a.a.venekamp@hr.nl
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2021 Hogeschool Rotterdam.