Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken #25
Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

 
Nieuwsbrief van het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

 
 

Derde ronde proeftuinen aardgasvrije wijken van start op 2 juli  
 
De derde en laatste aanmeldronde proeftuinen aardgasvrije wijken is op 2 juli van start gegaan. Behalve uitvoeringsgereedheid en betaalbaarheid is de aanpak voor draagvlak en betrokkenheid bij bewoners een belangrijke voorwaarde.
 
PAW in de praktijk: Bouwlust/Vredelust
       
 
In 46 gemeenten wordt gewerkt aan het aardgasvrij maken van een woonwijk, dorp of buurt. Hoe pak je dat aan, een wijk aardgasvrij maken? In deze rubriek gaan we op zoek naar antwoorden.
Meer over de derde ronde
 
Lees meer over proeftuin Bouwlust/Vrederust
 
 
 
 
Onderzoek bewonerstevredenheid in proeftuinen
 
Uit het onderzoek naar bewonerstevredenheid in zeven proeftuinen blijkt dat een goed participatieproces essentieel is voor tevredenheid. Betaalbaarheid, een concreet aanbod, wel of geen bewonersinitiatief en regelmatig informeren zijn daarbij van invloed.
 
Verbinden van opgaven: klimaatadaptatie en aardgasvrij
 
Het aardgasvrij maken van een wijk is een kans om sociaal-economische en fysieke opgaven, zoals klimaatadaptatie, aan te pakken. Sommige maatregelen laten zich goed combineren en vergroten draagvlak onder bewoners. Op welke manier je dat kan doen laten we zien in een infographic, podcast en een inspiratieboek.
Meer over het onderzoek
 
Meer over verbinden van opgaven  
 
 
 
Dashboard proeftuinen beschikbaar: ruim 1700 woningen aardgasvrij
 
Al meer dan 1700 woningen zijn inmiddels aardgasvrij gemaakt in de proeftuinen. Dat is te zien het nieuwe PAW dashboard op aardgasvrijewijken.nl (link). In het dashboard vind je behalve informatie over de voortgang ook gegevens over onder meer techniek, woningtypen en financiële bijdragen.
 
Vrijdag 9 juli webinar over de Standaard en streefwaarden voor woningisolatie
 
De Standaard en streefwaarden zijn een feit: ze zijn vastgesteld en krijgen een plek op het energielabel. Meld je aan voor het webinar om je als gemeente goed voor te bereiden op vragen van woningeigenaren en inzichtelijk te krijgen wat je zelf met dit instrument kan.
Meer over het dashboard
 
Meld je aan  
 
 

 
 
Online informatiesessie Dashboard Eindgebruikerskosten nu terug te kijken
 
Sinds 1 juni is het Dashboard Eindgebruikerskosten beschikbaar. Met het Dashboard Eindgebruikerskosten krijgen gemeenten inzicht in de eindgebruikerskosten van verschillende warmtestrategieën voor eigenaar-bewoners, huurders van corporatiewoningen en huurders van particuliere huurwoningen.
 
Adviesraadlid Wouter Verduyn ‘‘Zet altijd een zo onafhankelijk mogelijke bril op
 
Wouter Verduyn zit namens Energie Nederland in de Adviesraad van het Expertise Centrum Warmte (ECW). Daarin maakt hij zich onder meer sterk voor techniekneutraliteit, kostenefficiëntie en het willen leren van fouten om het steeds slimmer te doen.
Bekijk het webinar terug
 
Lees het interview met Wouter Verduyn
 
 
Ook interessant
Start DoeTank Publieke ontzorging van woningeigenaren
 
De DoeTank Publieke Ontzorging is sinds 9 juni van start. Een kennis- en leertraject dat onderzoekt hoe het voor woningeigenaren makkelijker gemaakt kan worden om hun woning toekomstbestendig (en daarmee duurzaam) te verbouwen. In de DoeTank werken gemeenten, BZK en andere partijen samen. 
 
Aquathermiesystemen in praktijk - hoe werkt het en wat kost het?
 
In een onderzoek van WarmingUP zijn de algemene en technische eigenschappen van de aquathermiesystemen in kaart gebracht. Het onderzoek laat zien hoe gerealiseerde aquathermiesystemen eruitzien, hoe ze worden ingezet, waar ze worden toegepast, en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn.
Lees meer over de DoeTank
Lees meer over het onderzoek
 
 

Kalender
                     
9
jul
  Webinar: de Standaard en streefwaarden voor woningisolatie - uitleg voor gemeenten (deel 1)
         
13
jul
  Juridische Open tafel Sessie; Voor de proeftuinen - PAW
         
13
jul
  In gesprek met bewoners over aardgasvrij - PAW
         
7
sept
  Technische leerkring ‘ZLT-warmtenetten’ - PAW
         
     
        
Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? Dan kun je je hier aanmelden om de nieuwsbrief voortaan direct in je mailbox te ontvangen.

Wij gaan zorgvuldig om met je persoons-gegevens, meer hierover vind je in onze privacyverklaring.
 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
 
 
De nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte.

 
Heb je vragen? Neem dan contact op met de gezamenlijke helpdesk van PAW en ECW.
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Als je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht weg te gooien. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.