Gemeente Stein Online lezen
  |  Afmelden
Gemeente Stein
Q&A asfaltcentrale
De afgelopen tijd zijn er zorgen geuit over de uitstoot van benzeen en de gevolgen hiervan voor de gezondheid. Ook zijn meldingen binnengekomen over de ervaren geuroverlast rondom de asfaltcentrale. Wij begrijpen deze zorgen en vragen. Op deze webpagina informeren we over deze onderwerpen en de stappen die we zetten. 
Klik hier voor de Q&A
Wij vroegen de asfaltcentrale om een reactie
Richting de asfaltcentrale loopt momenteel een toezicht- en handhavingstraject. Ook zij geven aan de zorgen van omwonenden serieus te nemen en hier actie op te ondernemen. In een brief delen ze graag met inwoners de stappen die zij op dit moment zetten.
Klik hier voor de reactie
Contact E-mail opties
Gemeente Stein
Stadhouderslaan 200
6171 KP Stein
gemeentestein.nl
Reageren
Mijn gegevens
Afmelden
Kijk ook eens op...
datmaaktsteinvoormij.nl