innovam
De BHV/RI&E veiligheidscheck
Voldoet de BHV en RI&E in jouw autobedrijf aan alle wettelijke verplichtingen? Dat check je eenvoudig met onderstaande vragenlijst. We vertellen je wat er goed gaat en geven advies over nog te nemen acties. 
 *
 

Risico Inventarisatie & Evaluatie
Met de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie heb je inzicht in alle risico's in je bedrijf. Op basis hiervan kun je de kans op een ongeval verkleinen door passende maatregelen te nemen. Zo verklein je ook de kans op aansprakelijkheid en hoge boetes bij letsel. De RI&E is zeer noodzakelijk, want een veilige en gezonde werkomgeving zorgt voor een veilige werkomgeving en gemotiveerde medewerkers.

Het is belangrijk dat je RI&E altijd actueel is. Deze moet je bijvoorbeeld aanpassen na de aankoop van een nieuwe machine. Zorg er in ieder geval voor dat je de RI&E iedere 3 jaar actualiseert. 
Dat heb je goed voor elkaar!
Werk aan de winkel!
Wij voeren de RI&E graag voor je uit en houden 'm actueel. Bekijk wat je van ons kunt verwachten en wat de kosten hiervan zijn.
Wij zoeken het graag voor je uit!
Neem contact met ons op. Dan kijken we samen of jullie bedrijf voldoet aan de verplichting.
 
 *
1 RI&E per vestiging
Op iedere vestiging moet een actuele RI&E aanwezig zijn. Tenzij deze vestigingen zich op hetzelfde terrein bevinden. Is er bij jouw bedrijf niet op iedere vestiging een RI&E, of twijfel je daaraan. Neem contact met ons op.
 
1 RI&E per branche-soort
Voor elke branche-soort moet een actuele RI&E aanwezig zijn. Is er bij jouw bedrijf niet voor iedere branche-soort een RI&E, of twijfel je daaraan. Neem contact met ons op.
 

Bedrijfshulpverlening (BHV)
BHV is verplicht voor elke werkgever in Nederland. In Arbowet staat dat een bedrijf voorbereid moet zijn op een calamiteit zoals brand, eerste hulp en ontruiming van het gebouw. Een taak voor BHV’ers! Maar het is meer dan een verplichting: het is ook geruststellend om te weten dat je voorbereid bent. Uit de RI&E blijkt hoeveel BHV'ers er moeten zijn. Bij ons leren BHV'ers specifiek omgaan met de gevaren in de mobiliteitsbranche.
Dat heb je goed voor elkaar!
Werk aan de winkel!
Met onze training Bedrijfshulpverlener word je in slechts één dag BHV’er. Regel het vandaag!
Wij zoeken het voor je uit!
Neem contact met ons op. Dan kijken we samen of jullie bedrijf voldoet aan de verplichting.
 
Dat heb je goed voor elkaar!
Werk aan de winkel!
Er moet altijd een werknemer met BHV aanwezig te zijn. Alleen als er voldoende bezetting is van bedrijfshulpverlening, is de veiligheid gewaarborgd.

Wij adviseren je om meer BHV'ers op te leiden. Met onze training Bedrijfshulpverlener word je in slechts één dag BHV’er. Regel het vandaag!
 
Dat heb je goed voor elkaar!
Werk aan de winkel! 
Het is belangrijk dat de handelingen die een BHV'er moet verrichten óf de signalen die hij moet herkennen niet vervagen. Daarom is het nodig dat de BHV’er ieder jaar een herhalingscursus volgt. Het BHV certificaat is dan ook 1 jaar geldig.

Met onze training Nascholing Bedrijfshulpverlening ben je in één dag weer up-to-date. Regel het vandaag!
Wij zoeken het voor je uit!
Neem contact met ons op. Dan kijken we samen of jullie bedrijf voldoet aan de verplichting.
 
Dat heb je goed voor elkaar!
Werk aan de winkel! 
De wet is er duidelijk over: elk bedrijf is verplicht om ten minste één preventiemedewerker te hebben én die preventiemedewerker moet een van de eigen medewerkers zijn. 

Met onze training Preventiemedewerker basis leer je in één dag hoe je dit gemakkelijk en effectief organiseert. Regel het vandaag!
Wij zoeken het voor je uit!
Neem contact met ons op. Dan kijken we samen of jullie bedrijf voldoet aan de verplichting.

Toetsing Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Bij een vestiging met meer dan 25 medewerkers moet de RI&E door een gecertificeerd ARBO-deskundige worden getoetst op volledigheid, betrouwbaarheid en validiteit. Wij voeren dit graag voor je uit. Bekijk wat je van ons kunt verwachten en wat de kosten hiervan zijn.

Preventiemedewerker is niet de directeur/eigenaar
Bij een vestiging met meer dan 25 medewerkers moet een eigen medewerker aangesteld zijn als Preventiemedewerker. Dit mag niet de directeur/eigenaar zijn.
 
Heb je een vraag?
Neem contact op met onze veiligheid-specialist via onderstaande knop, of bel 030-6087
923.
Neem contact op
volg ons
Twitter   Facebook   Linkedin
Instagram   Flicker   Youtube
ContacT
T 030 608 7777
F 030 608 7700
info@innovam.nl
Service
Vind een training
Naar Mijn Innovam